Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naszego asortymentu i wydarzeniami związanymi z naszą firmą.

Oprawy awaryjne Leding.EU z certyfikatem CNBOP

Firma Leding.EU oferuje plafony led SENSO-C z modułem awaryjnym, które spełniają wszystkie normy krajowe oraz europejskie. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oświetlenie awaryjne należy stosować m.in. na drogach ewakuacyjnych w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Wynika z tego, że każdy budynek powyżej 9 kondygnacji powinien mieć zamontowane lampy z modułem awaryjnym.

Certyfikat CNBOP jest niezbędny do odbioru prac instalacji awaryjnej w obiekcie. Osoba do tego uprawniona w przeciwnym razie nie podpisze protokołu.

W zależności od Państwa potrzeb posiadamy 4 warianty opraw z certyfikatem CNBOP. Zapraszamy do zapoznania się ze świadectwem dopuszczenia w zakładce DO POBRANIA lub do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 (52) 522 22 38.

Ostatnie artykuły