Producent lamp w technologi LED

Autoryzowana wymiana oświetlenia

Z przyjemnością informujemy, że firma Leding.EU Sp. z o.o. realizuje projekt pn „Inwestycje w firmie Leding.EU w celu wdrożenia innowacji w zakładzie produkcyjnym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP. 
Celem projektu jest uruchomienie linii produkcyjnej zasilaczy wykorzystywanych do zasilania automatycznego oświetlenia LED..
Planowane efekty projektu to przede wszystkim wprowadzenie na rynek światowy rozwiązania technologicznego pozwalającego na oszczędność zużycia energii elektrycznej nawet do 40%.
Wartość projektu: 685 800,00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 477 360,00 PLN

Aktualności


Realizacje
Poznaj nasze realizacje.

Katalog online

Zobacz i wszystkie produkty dostępne w naszym katalogu online.
Katalog produktów