Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naszego asortymentu i wydarzeniami związanymi z naszą firmą.

Nowe przepisy dot. efektu stroboskopowego.

Efekt stroboskopowy- czym jest, jakie mogą być jego konsekwencje i co określają nowe przepisy?

Efekt stroboskopowy ma miejsce w sytuacji, gdy poruszający się obiekt jest oświetlany światłem pulsującym o pewnej
częstotliwości. Jeśli przedmiot wykonuje ruch obrotowy i jest on zsynchronizowany z częstotliwością migotania światła,
dla obserwatora obiekt ten pozostaje nieruchomy. Zjawisko to może w konsekwencji prowadzić do licznych wypadków z
udziałem ludzi, dlatego już teraz wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące klas efektywności
energetycznej opraw LED, jak i nowe wymogi w zakresie migotania światła.


Efekt stroboskopowy przyczyną złego samopoczucia
Nie od dziś wiadomo, że pulsowanie światła o zbyt niskiej częstotliwości może być przyczyną nie tylko dyskomfortu
wzrokowego, ale powodować również migreny czy nawet ataki padaczki. Efekt stroboskopowy oznacza zmianę
w postrzeganiu ruchu przez obserwatora w zmieniających się w czasie warunkach oświetleniowych. W środowisku
przemysłowym może powodować wypadki z udziałem ludzi, ponieważ efekt stroboskopowy spowodowany tętnieniem
światła prowadzi do zaburzenia w odbiorze prędkości obracających się obiektów, np. narzędzi w maszynach. Powoduje
to, że piła lub frez, które dla oka operatora nie wykonują żadnego ruchu, w rzeczywistości poruszają się z bardzo dużą
szybkością i jakakolwiek ingerencja w ich pobliżu może skończyć się bardzo poważnym wypadkiem.


Nowe przepisy
Wskaźnik migotania światła jest określany za pomocą fotometrycznych przyrządów pomiarowych. Urządzenia te składają
się przede wszystkim z fotodiody ze wzmacniaczem transimpedancyjnym oraz filtra optycznego V-lambda, który
umożliwia dostosowanie krzywej czułości systemu do charakterystyki ludzkiego oka.
Nowe rozporządzenie dotyczące źródeł LED i OLED mówią, iż SVM (miara widocznego efektu stroboskopowego) przy
pełnym obciążeniu powinno być równe bądź mniejsze od 0,4. Nieobjęte tym wymogiem są między innymi lampy HID
(lampy wyładowcze) o strumieniu światła przewyższającym 4.000 lumenów oraz źródła światła przeznaczone do ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych oraz zastosowań na zewnątrz budynków.

Ostatnie artykuły