Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naszego asortymentu i wydarzeniami związanymi z naszą firmą.

CIEKAWOSTKI

Ważne terminy oraz zagadnienia związane z technologią LED.

Skuteczność świetlna – inaczej wydajność świetlna określa stosunek strumienia świetlnego emitowanego przez określone źródło światła w stosunku do pobieranej przez nie energii w danej jednostce czasu. Skuteczność świetlna może też być podawana procentowo. 

Jednostka: lumen/Wat 

Współczynnik oddawania barw – CRI (Colour Rendering Index) – wskaźnik oddawania barw, charakteryzu-jący dane źródło światła. Wyraża się go w skali od 0 (światło monochromatyczne) do 100 (światło białe – widmo ciągłe). Określa jak dobrze postrzegane są barwy oświetlanych przedmiotów. Im współczynnik jest bardziej zbliżony do 100 tym przedmioty wyglądają naturalniej. 

Współczynnik mocy – PF (Power Factor) – jest miarą wykorzystania energii. Opisuje on stosunek mocy czynnej do biernej. Mówi nam jaka część energii pobranej z sieci zostanie wykorzystana efektywnie przez dane urządzenie. Im spółczynnik jest bliższy 1 tym większa ilość energii pobieranej z sieci zamieniana jest na światło. 

Temperatura barwowa - jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła.  Przykłady temperatury barwowej dla poszczególnych źródeł światła:

 
1600 K- wschód i zachód Słońca;
1800 K- barwa światła świeczki;
2800 K- barwa bardzo ciepłobiała (żarówkowa);
3000 K- barwa ciepłobiała;
3200 K- barwa światła żarowego lamp studyjnych;
4000 K- barwa biała;
5000 K- barwa chłodno-biała 
6500 K- barwa dzienna;
20000 K- barwa czystego granatowego nieba;
28000-30000 K - błyskawica;
 
Podsumowując, przy zakupie trzeba zwracać szczególną uwagę na poniższe parametry:

- współczynnik oddawania barw (CRI) – im bliżej 100 tym lepiej.

- współczynnik mocy (PF) – im bliższy 1 tym lepiej.

- skuteczność świetlna – dobre lampy posiadają ten współczynnik na poziomie ponad 100 lumenów z 1W.

- temperatura barwowa – tu decydują preferencje konsumenta co do barwy światła. 

Ostatnie artykuły