Oświetlenie awaryjne jest niezwykle istotnym elementem wyposażenia różnego rodzaju budynków, takich jak zakłady przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej czy też sale sportowe.

Oświetlenie awaryjne jest niezwykle istotnym elementem wyposażenia różnego rodzaju budynków, takich jak zakłady przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej czy też sale sportowe. W tego typu przestrzeniach zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, a także straty materialne, dlatego należy w sposób szczególny zadbać, aby oświetlenie awaryjne zostało w odpowiedni sposób zaprojektowane oraz podłączone.
 

Podział oświetlenia awaryjnego

Na oświetlenie awaryjne składa się oświetlenie zapasowe oraz ewakuacyjne. Zadaniem oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych, w strefie otwartej oraz w strefie wysokiego ryzyka. Ważną informacją jest fakt, że oświetlenie awaryjne musi spełniać wymagania i parametry opisane w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50 172, a jego głównym celem jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku tradycyjnego zasilania.
 

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej

Jak podają przepisy, celem oświetlenia drogi ewakuacyjnej jest umożliwienie bezpiecznego wyjścia z miejsc przebywania osób. W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 metrów, natężenie oświetlenia na podłodze względem środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx. Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40 : 1.
 

Oświetlenie strefy otwartej oraz wysokiego ryzyka

Celem oświetlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobieństwa paniki i umożliwienie bezpiecznego ruchu osób w kierunku dróg ewakuacyjnych. Oświetlenie to jest stosowane w strefach o nieokreślonych drogach ewakuacyjnych, a także w halach i obiektach o powierzchni podłogi większej niż 60 metrów kwadratowych. W myśl przepisów, zadaniem oświetlenia strefy wysokiego ryzyka jest zwiększenie bezpieczeństwa osób biorących udział w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdujących się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

Ważną informacją jest fakt, że rozmieszczenie oświetlenia awaryjnego nie powinno być przypadkowe. Musi się ono znajdować przy każdych drzwiach ewakuacyjnych, w pobliżu schodów i urządzeń przeciwpożarowych, a także w miejscach zmiany kierunku (na skrzyżowaniach korytarzy). Zapewni to maksymalny poziom bezpieczeństwa przebywania wewnątrz budynku w czasie wystąpienia zagrożenia.