Efekt stroboskopowy ma miejsce w sytuacji, gdy poruszający się obiekt jest oświetlany światłem pulsującym o pewnej częstotliwości.

Efekt stroboskopowy ma miejsce w sytuacji, gdy poruszający się obiekt jest oświetlany światłem pulsującym o pewnej częstotliwości. Jeśli przedmiot wykonuje ruch obrotowy i jest on zsynchronizowany z częstotliwością pulsowania światła, dla obserwatora obiekt ten pozostaje nieruchomy. Zjawisko to może w konsekwencji prowadzić do licznych wypadków z udziałem ludzi, dlatego wraz z końcem 2021 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące klas efektywności energetycznej opraw LED, jak i nowe wymogi w zakresie pulsowania światła.
 

Efekt stroboskopowy przyczyną złego samopoczucia

Nie od dziś wiadomo, że pulsowanie światła o zbyt niskiej częstotliwości może być przyczyną nie tylko dyskomfortu wzrokowego, ale powodować również migreny czy nawet ataki padaczki. Efekt stroboskopowy oznacza zmianę w postrzeganiu ruchu przez obserwatora w zmieniających się w czasie warunkach oświetleniowych. W środowisku przemysłowym może powodować wypadki z udziałem ludzi, ponieważ efekt stroboskopowy spowodowany tętnieniem światła prowadzi do zaburzenia w odbiorze prędkości obracających się obiektów, np. narzędzi w maszynach. Powoduje to, że piła lub frez, które dla oka operatora nie wykonują żadnego ruchu, w rzeczywistości poruszają się z bardzo dużą szybkością i jakakolwiek ingerencja w ich pobliżu może skończyć się bardzo poważnym wypadkiem.

Nowe przepisy

Wskaźnik pulsowania światła jest określany za pomocą fotometrycznych przyrządów pomiarowych. Urządzenia te składają się przede wszystkim z fotodiody ze wzmacniaczem transimpedancyjnym oraz filtra optycznego V-lambda, który umożliwia dostosowanie krzywej czułości systemu do charakterystyki ludzkiego oka.

Nowe rozporządzenie dotyczące źródeł LED i OLED mówią, iż SVM (miara widocznego efektu stroboskopowego) przy pełnym obciążeniu powinno być równe bądź mniejsze od 0,4. Nieobjęte tym wymogiem są między innymi lampy HID (lampy wyładowcze) o strumieniu światła przewyższającym 4.000 lumenów oraz źródła światła przeznaczone do ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych oraz zastosowań na zewnątrz budynków .